besexy-oblecenionline@msn.com

Prohlášení o ochraně osobních dat

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje pouze na internetový obchod beSexy.cz.

beSexy.cz shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění nákupu v internetovém obchodě.

JAKÁ OSOBNÍ DATA SHROMAŽĎUJEME?

Shromažduje pouze data nutná k uskutečnění nákupu zákazníkem v internetovém obchodě a jedná se o následující:

  • Jméno a příjmení (u firmy obchodní jméno nebo firmu a IČ a DIČ)
  • Dodací adresa
  • Fakturační adresa
  • E-mail
  • Telefon

PROHLÁŠENÍ:

beSexy.cz se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem beSexy.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat. beSexy.cz se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.

 Reklamační řád

 Zákazník je povinen před potvrzením převzetí objednaného zboží od vybraného dopravce zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nenese zjevné známky poškození způsobené přepravou.

V případě jakéhokoliv poškození zásilky je zákazník také povinen zkontrolovat, zda nedošlo přepravou k poškození objednaného zboží.

Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu zákazník potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronicky na prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů od převzetí zboží a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě.

Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí zákazník se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu bylo zboží doručeno.

V případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu, nese odpovědnost za poškození zboží dopravce.

Záruční doba

Záruční doba prodávaného zboží činí 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

  • záruka se vztahuje pouze na výrobní vady - v případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus nebo bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.
  • záruka se nevztahuje na vady způsobené používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním, neodborným zásahem nebo v důsledku živelních pohrom - v případě jakékoliv neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět zákazníkovi na jeho náklady, současně mu mohou být prodejcem naúčtovány manipulační poplatky vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

Reklamace zboží

Pro vrácení zboží použijte prosím formulář od odstoupení od kupní smlouvy, který je taky součástí obchodních podmínek.

Formulář od odstoupení od kupní smlouvy ke stáhnutí:
PDF, DOCx, RTF

 

Reklamované zboží je zákazník povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Reklamované zboží doručí prodávajícímu balíkem na adresu provozovny prodávajícího.

Jaroslava Malíková
Křivá 2748
760 01 Zlín

Prodávající není povinen převzít reklamované zboží, které mu bylo zasláno na dobírku.

V případě, že je předmětem reklamace zboží, které má v záručním listě uveden kontakt na výhradní autorizovaný záruční servis, může zákazník reklamaci uplatnit přímo v místě servisního střediska. Tímto postupem lze vyřízení reklamace urychlit.

zpět